WikiCitátor

Vstup: (vložte jeden alebo viac odkazov: • URL adries online článkov; • Google Books alebo KIS3G odkazov; • ISBN kódov)
príklad...
Možnosti:
Vynútiť konkrétnu šablónu:
Výstup: (citačné šablóny, pred skopírovaním do článku skontrolujte správnosť, skompletujte povinné údaje a opravte prípadné chyby)
Náhľad:  

[1][2][3][4]

  1. ĎUĎA, Rudolf; PAULIŠ, Petr. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. 1. vyd. Kutná Hora : Kuttna, 2006. 92 s. ISBN 80-86406-41-5.
  2. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5., revid. a dopl. vyd. Prešov : Samo, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0.
  3. GOLDING, William. Boh múch. Bratislava : Slovart, 2002. 223 s. ISBN 80-7145-647-0.
  4. ŠTOHL, Ján; HAJDUK, Anton; HAJDUKOVÁ, Mária; CHOCHOL, Drahomír; PAĽUŠ, Pavel, PITTICH, Eduard; PORUBČAN, Vladimír Encyklopédia astronómie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1987. 760 s.
Poradie sekcií:
== Poznámky ==
{{referencie|skupina=pozn.}}

== Referencie ==
{{referencie}}

== Literatúra ==

== Pozri aj ==

== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:...}}

== Externé odkazy ==

== Zdroj ==
{{preklad|cs|...|...}}

Pozri aj: