WikiCitátor

Vstup: (vložte jeden alebo viac odkazov: • URL adries online článkov; • Google Books alebo KIS3G odkazov; • ISBN kódov)
príklad...
Možnosti:
Vynútiť konkrétnu šablónu:
Výstup: (citačné šablóny, pred skopírovaním do článku skontrolujte správnosť, skompletujte povinné údaje a opravte prípadné chyby)
Náhľad:  

[1][2][3][4][5]

  1. Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky [online]. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1992-11-25, [cit. 2019-08-19]. Dostupné online.
  2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy [online]. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1996-08-13, [cit. 2019-08-19]. Dostupné online.
  3. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi [online]. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2001-07-02, [cit. 2019-08-19]. Dostupné online.
  4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2001 Z. z. o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov [online]. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2001-12-19, [cit. 2019-08-19]. Dostupné online.
  5. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií [online]. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2003-01-09, [cit. 2019-08-19]. Dostupné online.
Poradie sekcií:
== Poznámky ==

== Referencie ==
{{referencie}}

== Literatúra ==

== Pozri aj ==

== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:...}}

== Externé odkazy ==

== Zdroj ==

Pozri aj: